Διάκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο ERASMUS+/ΚΑ2 του ΕΠΑΛ Μούδρου ως «Good practice example – Παράδειγμα Καλής Πρακτικής»

Γράφει η κα Ζώη Αναστασία η οποία συμμετείχε στο έργο:

Η διάκριση δεν είναι προσωπική είναι συλλογική, όλων όσων εργάστηκαν για την πραγματοποίηση του τριετούς  αυτού έργου. Σχετικά με τη διάκριση, όλα τα έργα ERASMUS που πραγματοποιούν τα σχολεία οφείλουν να ανεβάσουν τα αποτελέσματά τους στη βάση δεδομένων της οποίας σας έστειλα το σύνδεσμο.

Τα έργα αξιολογούνται και όσα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία λαμβάνουν την ετικέτα «Good Practice Example» – Παράδειγμα Καλής Πρακτικής, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να βλέπουν τις δραστηριότητές τους και να εμπνέονται από αυτές.

Ως σχολείο ευχαριστούμε όλους όσους μας στήριξαν τα τρία χρόνια πραγματοποίησης του έργου, ήταν πάρα πολλοί και έτσι δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε ονομαστικά. Ευχαριστούμε όμως πάνω από όλα το συντονιστή του έργου Johannes Traut ο οποίος μας επέλεξε να συνεργαστούμε και να φέρουμε εις πέρας το έργο αυτό.

Τίτλος του έργου: A retrospective look at World War I from a regional point of view

Τα αποτελέσματα του έργου στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-DE03-KA201-001483