Οδηγός Σπουδών

Στο ΕΠΑ.Λ. Μούδρου διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ 2023-2024

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (22 ώρες) ΩΡΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1 Νέα Ελληνικά 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
 

2

 

Μαθηματικά 1

Άλγεβρα 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
Γεωμετρία 1 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
 

 

3

 

 

Φυσικές Επιστήμες 2

Φυσική 2 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
Χημεία 1 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
Βιολογία 1 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
4 Πολιτική Παιδεία (διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία,

Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

2 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
5 Ιστορία 1 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
6 Θρησκευτικά 1 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
7 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
8 Φυσική Αγωγή 2 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
9 Πληροφορική 3 2 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (7 ώρες) ΩΡΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1 Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 3 2 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
2 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο

εργασίας

2 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
3 Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 3 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6 ώρες)  

ΩΡΕΣ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1 Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής 2 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
2 Αρχές Μηχανολογίας 2 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
3 Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη 2 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 35
1.  Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

2.  Φυσικές Επιστήμες : Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και β) Βιολογία

3 Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από δεκαέξι (16), κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα μαθήματα «Πληροφορική» και «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ 2023-2024
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (12 ώρες) ΩΡΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1 Νέα Ελληνικά 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
 

2

 

Μαθηματικά 1

Άλγεβρα 2 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
Γεωμετρία 1 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
 

3

 

Φυσικές Επιστήμες 2

Φυσική 1 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
Χημεία 1 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
4 Θρησκευτικά 1 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
5 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
6 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
7 Φυσική Αγωγή 1 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
1.  Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

2.  Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (23 ώρες) ΩΡΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 35

 

1. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΡΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1 Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
2 Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ+2Ε ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
3 Φυτική Παραγωγή 2Θ+3Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

4 Ζωική Παραγωγή 2Θ+1Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

5 Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ+2Ε ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
6 Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ+1Ε ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
7 Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων και Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ+1Ε ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
8 Αγγλικά Τομέα ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23

 

2. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΩΡΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1 Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος) 2Θ+2Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

2 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 2Θ+5Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

3 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
4 Αυτοματισμοί, Αισθητήρες ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
5 Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 2Θ+4Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

6 Αγγλικά Τομέα ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23

 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1 Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές 3Θ+3Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

2 Μηχανική-Αντοχή Υλικών ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
3 Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
4 Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές 2Θ+5Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

5 Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές 2Θ+2Ε ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
6 Αγγλικά Τομέα ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ 2023-2024
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (12 ώρες) ΩΡΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

ΣΤΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

1 Νέα Ελληνικά 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΝΑΙ
 

2

 

Μαθηματικά 1

Άλγεβρα 2 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΝΑΙ
Γεωμετρία 1 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
 

3

 

Φυσικές Επιστήμες 2

Φυσική 2 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
Χημεία 1 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
6 Φυσική Αγωγή 1 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
1.  Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

2.  Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (23 ώρες)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 35

 

1. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1γ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

 

ΩΡΕΣ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
1 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΝΑΙ
2 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΝΑΙ
3 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων 2Θ+2Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

4 Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων 2Θ+3Ε ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
5 Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων 2Θ+3Ε ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
6 Ασφάλεια Τροφίμων 2Θ+1Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23

 

2. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

2α – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

ΩΡΕΣ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
1 Ψηφιακά Συστήματα ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΝΑΙ
2 Δίκτυα Υπολογιστών ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΝΑΙ
3 Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά – Κατασκευές ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
4 Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών

Συστημάτων

 

ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

5 Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
6 Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική 3Θ+2Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

7 Ρομποτική ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
8 Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23

 

2. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

2β – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

ΩΡΕΣ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
1 Ηλεκτροτεχνία 2 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΝΑΙ
2 Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΝΑΙ
3 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2 3Θ+4Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

4 Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας – Ηλεκτρικών Μηχανών ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
5 Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής 2Θ+4Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23

 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

3α – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

ΩΡΕΣ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
1 Στοιχεία Μηχανών ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΝΑΙ
2 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΝΑΙ
3 Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές 2Θ+6Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

4 Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
5 Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού 2Θ+5Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23

 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

3β – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

 

ΩΡΕΣ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
1 Στοιχεία Μηχανών ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΝΑΙ
2 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΝΑΙ
3 Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και

Αερίων Καυσίμων

2Θ+3Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

4 Ύδρευση – Αποχέτευση 1Θ+3Ε ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
5 Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης 1Θ+5Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

6 Σχέδιο Ειδικότητας ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23

 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

3γ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΩΡΕΣ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
1 Στοιχεία Μηχανών ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΝΑΙ
2 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΝΑΙ
3 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
4 Συστήματα Αυτοκινήτου 3Θ+4Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

5 Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων 2Θ+4Ε ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

(θεωρητικό μέρος)

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 23