Διοικητικό προσωπικό

Το διοικητικό προσωπικό του σχολείου αποτελούν οι:

 

Διευθυντής: Ρηγόπουλος Νικόλαος ΠΕ 03

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γρηγορίου Δημήτριος ΠΕ82

Τομεάρχης: Γρηγορίου Δημήτριος ΠΕ82

 

Υπεύθυνοι Εργαστηρίων:

Μηχανολόγων: Ντζάνης Ευστάθιος ΠΕ82

Οχημάτων: Παπασωτηρίου Στυλιανός ΠΕ82

Ηλεκτρολόγων: Μπούκαρη Θεοδώρα ΠΕ83

Φυτικής Παραγωγής: Δερβίση Μαρία ΠΕ88.02

Θερμοϋδραυλικών: Νικολιδάκη Στυλιανή ΠΕ82

Τεχνολόγων Τροφίμων: Χονδρουδή Ασημένια ΠΕ88.04

Ηλεκτρονικών: Παπαγιώτας Γεώργιος ΠΕ84