Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στην Μύρινα με λεωφορείο.

Ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ Μούδρου  προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος, για διδακτική επίσκεψη με λεωφορείο  στην Μύρινα,  προς τα τουριστικά γραφεία με τα παρακάτω στοιχεία:

Ημερομηνία: 7/03/2019

Προορισμός : Μύρινα Λήμνου

Διαδρομή : ΕΠΑΛ Μούδρου –  Μύρινα –  ΕΠΑΛ Μούδρου

Αριθμός συμμετεχόντων: 47 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές

Πρόγραμμα εκδρομής: Αναχώρηση από το ΕΠΑΛ Μούδρου ώρα 08:30 πμ.Δρομολόγιο: ΕΠΑΛ Μούδρου – αποβίβαση μαθητών- Επιστροφή στο σχολείο ώρα 13:30μμ

Ζητείται:

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού (με ΦΠΑ) και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Υπεύθυνη δήλωση από το ταξιδιωτικό πρακτορείο με κάθε προσφορά ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο   βρίσκεται σε ισχύ.

Πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. (Η χορήγησή της θα θεωρηθεί  ιδιαιτέρως σημαντική)

To λεωφορείο για μετακίνηση των μαθητών πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από το ΚΤΕΟ, επαγγελματική άδεια οδήγησης, πλήρως κλιματιζόμενο κ.λπ.), καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π).

Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στη δυνατότητα συνεννόησης με τον οδηγό του λεωφορείου.

Τηλ. Επικοινωνίας  ΕΠΑ.Λ  Μούδρου 22540-71740, 22540-71351
FAX: 22540-71740
Διεύθυνση: ΕΠΑ.Λ ΜΟΥΔΡΟΥ, Μούδρος Λήμνου, Τ.Κ. 81401

E-MAIL: mail@1epal-moudr.les.sch.gr

Η προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά ή να αποσταλεί ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά μέχρι την Τρίτη    5-03-2019  και ώρα  12.00.

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου

 

Πορφύρης Χαραλάμπος