Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη Μαθητεία

Παρατείνεται έως τις 13 Οκτωβρίου 2017 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της μαθητείας.