ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΣΤ φάση Μαθητείας)

ΜΑΘΗΤΕΙΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 12-11-21
👉 Μέχρι την Παρασκευή 12-11-21,  οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στο σχολείο,  υπογεγραμμένα, την υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση εγγραφής, που παράγονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα, καθώς και φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα – διαβατήριο).