ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΣΤ φάση Μαθητείας)

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την ΣΤ φάση της Μαθητείας.
Δικαίωμα  ηλεκτρονικών ενστάσεων στο mail του ΕΠΑΛ Μούδρου: mail@1epal-moudr.les.sch.gr
μέχρι Δευτέρα 8-11-2021  και ώρα 14:00.