Ερευνητική εργασία Β Τετραμήνου Α ΕΠΑΛ

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας του Β Τετραμήνου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες τις οποίες μπορείτε να δείτε μέσω των αντίστοιχων υπερσυνδέσμων

 

ΜΑΚΕΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ