Εμπνεόμαστε από τη Λήμνο του Ηφαίστου, του ανέμου και των γεύσεων

Ολοκληρώθηκε το σχέδιο δράσης σχ. έτους 2021-2022 στο πλαίσιο του έργου Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ. Ο τίτλος του έργου είναι «Εμπνεόμαστε από τη Λήμνου του Ηφαίστου, του ανέμου και των γεύσεων». Κάθε τομέας του σχολείου υλοποίησε μία υποδράση: ο Τομέας Μηχανολογίας ασχολήθηκε με την μεταλλουργία και κατασκεύασε μία μακέτα υψικαμίνου  αναγωγής μετάλλων, ο Τομέας Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής με τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους και τη μοντελοποίησή τους μέσω 3d printing και ο Τομέας Γεωπονίας με την παρασκευή παραδοσιακών συνταγών βασισμένων σε τοπικά προϊόντα.

Οι μαθητές εμπνεύστηκαν από τον τόπο τους, ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα περιβαλλοντικά, βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας. Εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, γνώρισαν τα εργαστήρια όλων των τομέων του σχολείου και εξασκήθηκαν στη χρήση εργαλείων και εφαρμογή υλικών. Γνώρισαν νέες τεχνολογίες όπως είναι το 3d printing και εξασκήθηκαν στην σχεδίαση και την τρισδιάστατη εκτύπωση. Πραγματοποίησαν διδακτικές επισκέψεις σε μουσεία και επιχειρήσεις, κατέγραψαν προφορικές μαρτυρίες και επιστημονικές γνώσεις.