Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

Aπό την Δευτέρα 19-7-2021 μέχρι και την Τετάρτη 28-7-2021 και ώρα 24:00, όλοι οι υποψήφιοι θα
πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://michanografiko.it.minedu.gov.gr
χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει.

Η υποβολή αφορά την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα Δημόσια ΙΕΚ.

Λεπτομέρειες στην εγκύκλιο που ακολουθεί:
Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια στο ΕΠΑΛ Μούδρου την Τετάρτη 21-7-2021 και την Τετάρτη
28-7-2021.