Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Για την υλοποίηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι αναγκαία η δημιουργία λογαριασμού των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, με ευθύνη του κηδεμόνα τους.
Οδηγίες στο έγγραφο που ακολουθεί:

Εγκύκλιος για εγγραφή μαθητών στο Π.Σ.Δ.

στην παράγραφο: 

  1. Εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ για τους μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης