Ακύρωση προκήρυξης εκπαιδευτικής επίσκεψης

Η εκπαιδευτική επίσκεψη για τη Θεσσαλονίκη ακυρώνεται και προκηρήσσεται εκ νέου λόγω μεταβολής του αριθμού των συμμετεχόντων μαθητών.