Διδακτέα – εξεταστέα ύλη πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων 2017-2018

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η διδακτέα-εξεταστέα ύλη πανελλαδικώς εξεταζόμενων Μαθημάτων Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑΛ.

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf