Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Τουρκία

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Μούδρου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία για την πραγματοποίηση μετακίνησης από και προς το Bayramic της Τουρκίας (περιοχή Τσανάκαλε) από 13 έως 19 Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/KA2 με κωδικό ΒΥ-2014-1-DE03-KA201-001483_6 και τίτλο «A retrospective look at World War I from a regional point of view».

Πρόγραμμα μετακίνησης

  • Αναχώρηση από Λήμνο, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015, με πλοίο (είτε προς Καβάλα είτε προς Μυτιλήνη – Aϊβαλί).
  • Αναχώρηση από Καβάλα ή Μυτιλήνη προς Λήμνο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015.
  • Αριθμός μαθητών: Δέκα (10) – Αριθμός εκπαιδευτικών: Πέντε (5)
  • Μεταφορικά μέσα: Πλοίο, Λεωφορείο
  • Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται η τιμή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων Λήμνου – Καβάλας ή Λήμνου – Μυτιλήνη – Αϊβαλί και αντίστροφα, καθώς και η τιμή των εισιτηρίων με λεωφορείο προς Τσανάκαλε. Επίσης αν προκύψει αναγκαιότητα διανυκτέρευσης στην Μυτιλήνη ή στην Καβάλα λόγω έλλειψης δρομολογίων προς Αϊβαλί, να προβλεφθεί η ενοικίαση δωματίων 2 μονόκλινα και 1 τρίκλινο για τους εκπαιδευτικούς, 2 τρίκλινα και 2 μονόκλινα για τους μαθητές (5 αγόρια ? 5 κορίτσια).
  • Απαιτείται ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας.
  • Να δοθεί συνολική τιμή και τιμή κατ’ άτομο.
  • Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό-τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Μούδρου το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 1/09/2015, ώρα 12:00π.μ..

Για την αξιολόγηση των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου που αποτελείται από τον ίδιο, την υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+, έναν εκπαιδευτικό μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας υλοποίησης του προγράμματος, έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και έναν εκπρόσωπο το 15/λους Μαθητικού Συμβουλίου. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 1/09/2015, ώρα 12:10π.μ. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα γίνει με κριτήρια οικονομικά, ασφάλειας και μικρότερης χρονικής διάρκειας ταξιδίου. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από τον Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα σχετικής ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να υποβάλλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από την σύνταξη του πρακτικού επιλογής.

Ο Διευθυντής

Πορφύρης Χαράλαμπος