Δημοσίευση στον τοπικό τύπο για το Υδρορομποτ

Στην τοπική εφημερίδα Λημνιακός Λόγος δημοσιεύθηκε άρθρο αφιερωμένο στην κατασκευή των υδρορομπότ τα οποία έκανε δωρεά στο σχολείο μας το Ευγενίδειο Ιδρυμα για δύο συνεχόμενα σχολικά έτη. Τα υδρορομπότ εκτός από το μηχανικο σκελετό και το τηλεχειριστήριο συνοδεύονται από κιτ αισθητήρων για λήψη μετρήσεων βάθους, θερμοκρασίας, πίεσης και φωτεινότητας.