Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Ο Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ αναφέρεται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή και στις δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που απορρέουν από αυτήν και συγκεκριμένα τη μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων. Τέλος, ο τομέας αναφέρεται και στη σχέση γεωργίας και περιβάλλοντος που είναι πρωταρχικής και θεμελιώδους σημασίας τα τελευταία χρόνια.

Οι μαθητές στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων τομέα έχει ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ + 2Ε
Φυτική Παραγωγή 2Θ + 3Ε
Ζωική Παραγωγή 2Θ + 1Ε
Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ + 2Ε
Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ + 1Ε
Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων και Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ + 1Ε
Αγγλικά Τομέα

 

Στη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τα ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων της κάθε ειδικότητας είναι τα εξής:

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Δενδροκομία ? Αμπελουργία 2Θ + 3Ε
Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας 2Θ + 2Ε
Κηπευτικές Καλλιέργειες ? Αρδεύσεις 2Θ + 3Ε
Φυτοπροστασία 2Θ + 1Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Τα μαθήματα Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας εξετάζονται πανελλαδικά.

 

Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Διατροφή Αγροτικών Ζώων 2Θ + 2Ε
Εκτροφή Αγροτικών Ζώων 3Θ + 3Ε
Υδατοκαλλιέργειες 2Θ + 2Ε
Μελισσοκομία – Σηροτροφία 1Θ + 2Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Τα μαθήματα Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας εξετάζονται πανελλαδικά.

 

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων 2Θ + 2Ε
Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων 2Θ + 3Ε
Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων 2Θ + 3Ε
Ασφάλεια Τροφίμων 2Θ + 1Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Τα μαθήματα Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας εξετάζονται πανελλαδικά.