Τομέας Μηχανολογίας

Ο Μηχανολογικός Τομέας με τις ειδικότητες του απευθύνεται γενικά σε μαθητές-τριες που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, συναρμολόγηση εξαρτημάτων, επίβλεψη, συντήρηση και επισκευή βλαβών μια μηχανολογικής εγκατάστασης ή μηχανής.

Οι μαθητές στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων τομέα έχει ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές 3Θ + 3Ε
Μηχανική – Αντοχή Υλικών
Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές 2Θ + 5Ε
Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές 2Θ + 2Ε
Αγγλικά Τομέα

 

Στη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού
  • Τεχνικός Οχημάτων

Τα ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων της κάθε ειδικότητας είναι τα εξής:

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Στοιχεία Μηχανών
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Μηχανουργική Τεχνολογία ? Εργαλειομηχανές 2Θ + 6Ε
Ανελκυστήρες ? Ανυψωτικές Μηχανές
Στοιχεία Ψύξης ? Κλιματισμού 2Θ + 5Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Τα μαθήματα Στοιχεία Μηχανών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων εξετάζονται πανελλαδικά.

 

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Στοιχεία Μηχανών
Στοιχεία Ψύξης ? Κλιματισμού
Στοιχεία Ψύξης ? Κλιματισμού (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού 3Θ+4Ε
Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού 1Θ + 2Ε
Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Τα μαθήματα Στοιχεία Μηχανών και Στοιχεία Ψύξης ? Κλιματισμού εξετάζονται πανελλαδικά.

 

Τεχνικός Οχημάτων

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Στοιχεία Μηχανών
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
Συστήματα Αυτοκινήτου 3Θ + 4Ε
Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων 2Θ + 4Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Τα μαθήματα Στοιχεία Μηχανών και Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ εξετάζονται πανελλαδικά.