Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Λεπτομέρειες στην εγκύκλιο που ακολουθεί:

Εγκύκλιος ενημέρωσης για το αυτοδιαγνωστικό tεστ κατά COVID – 19